Notulen jaarvergadering 2018

geplaatst in: Geen categorie | 0

De definitieve notulen tijdens de jaarvergadering op 6 december 2018:

Notulen

 1. Opening door voorzitter Andre van der Vegt om 20.01
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen

Geen opmerkingen.

Goed gekeurd, Judith wordt bedankt voor haar notulen.

 1. Jaarverslag voorgelezen door Judith

Pascal bedankt voor de foto’s en Judith voor het in elkaar zetten van het verslag.

 1. Verslag penningmeester, toegelicht door penningmeester Cor.

Inkomsten:

* Nieuw: jeugdlidmaatschap gaf mooi meer contributie inkomsten

* meer bezoekers, meer entreegelden, lijkt te te corresponderen met het jeugdlidmaatschap

* hogere sponsoring, meer advertenties en hogere advertentie kosten.

* subsidie ingezet op de momenten zonder entreegelden (bv Koningsdag)

Kosten:

 • Meer investeren in artiesten, special gast.
 • Kosten ticketbureau (Eventics)
 • Gift aan de kerken, om een programma te kunnen maken
 • Reclame kosten hoger, spot op RadioNL.

Resultaat in boekjaar: €664

(Zonder reserve die aan de kant gezet wordt was er €2100 over)

Balans:

 • Zelf veel moeten voorschieten, dit kunnen wij doen vanaf de spaarrekening
 • Reserveringen: scholen, en bijzonder uitgiften in de toekomst.
 1. Verslag kascommissie

Via deze weg willen Bert L. en Roel W. kenbaar maken dat we op 28 november 2018 zijn uitgenodigd voor een kascontrole bij de penningmeester:

 •  De overzichtelijke administratie door de penningmeester bied de mogelijkheid om dit efficiënt te laten verlopen.
 •  Als blijk dat de controle heeft plaats gevonden heeft de kascommissie de balans ondertekend.
 • De kascontrolecommissie adviseert hierbij de jaarvergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2017-2018.

Per acclamatie decharge verleend.

 1. Benoeming kascommissie

Nieuwe seizoen:

Bert L. em Ard M.

Reserve: Dirk-Jan T.

 1. Vaststellen contributie 2019

Al een hele tijd geleden dat deze contributie is vastgesteld.

Alle kosten lopen op, wij stelen daarme ook een verhoging voor van € 1,50 euro. Dit zowel bij volwassen- en jeugdlidmaatschap. 

Geen opmerking over, bij deze akkoord gegeven.

 1. Bestuurssamenstelling

Menno van Dijk               Aftredend en niet herkiesbaar

Annelie Spijkers              Herkiesbaar

Judith de Boer                  Herkiesbaar, voor 1 jaar.           

De volgende nieuwe bestuursleden stellen we voor:

Lisanne van de Belt, neemt de taken van Judith over.

Frank Mulder.

Per acclamatie zijn zij goedgekeurd.

 1. Koningsdag 2019

Nog niet heel veel informatie over deze dag.

 1. Feestweek 2019

Thema : Tiet veur

Reactie vanuit de zaal is goed.

Donderdag starten met sponsoravond

Vrijdag: Optocht.

Wagenbouwersfeest met de Esperando’s.

Afgelopen jaar wisselende reacties op het niet hebben van een DJ, daarom deze avond wel weer een DJ geboekt.

Contributie verhoogd, maar terug gegeven wordt een gratis vrijdag entree voor leden.

Prijsuitrijking waarschijnlijk ook gelijk op de vrijdagavond.

(niet handig voor de kinderen, maar wel voor wagenbouwersfeest)

Zaterdag staat in het teken van een vermaak dag:

 • Feestweek – Quiz
 • Zeskamp
 • Gezellige muziek: Je moeder & Droge Worst.
 • Kermis gaat eerder open.

In de avond is Nijeveen Live & Glamourama.

Zondag vind de tentdienst plaats. Aansluitend de dansmiddag, met Twilight

Maandag:

Dagprogramma moet nog opgezet worden, doel is om de jonge-ouderen te mogen ontvangen.

 • Kinderdisco
 • Street-race is wel opzet, vergunning moet wel verleend kunnen worden.
 • Q-music the party, hoe fouter hoe beter, verkleden is hierbij wenselijk.

Dinsdag, gebruikelijk programma:

 • Jaarmarkt
 • Scholendag
 • ’s avonds de band Proost
 1. Rondvraag
 • Maandag moet spannender. Dan staat er een groep klaar die wel zou kunnen komen. Gevraagd wordt: wat zou je leuk vinden?

Een goede artiest.

’s Morgens klaverjassen/pokeren, ‘s middags een band.

 • Facebook mag fanatieker.

Jaarvergadering had meer aangekondigd mogen worden.

 1. Sluiting om 20.45 uur.