Huisregels Oranjevereniging Nijeveen:

Geniet van onze Feestweek en wees lief voor elkaar.

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, heeft de Oranjevereniging Nijeveen huisregels vastgesteld. Bij betreden van het feestterrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan onderstaande regels te houden.

Eigen Risico

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten op het feestterrein en in het dorp zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Oranjevereniging Nijeveen en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiĆ«le schade van bezoekers.
 • Tijdens het evenement kan meer dan 85 DB(a) aan geluid worden geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Ongewenst Gedrag & Strafbare Feiten

 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Indien u zich niet aan deze regels houdt, wordt u de toegang tot het terrein ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald.
 • Bij het verlaten van het terrein wordt dringend verzocht rekening te houden met omwonenden.
 • In de feesttent is het niet toegestaan om met bier te gooien. Bij constatering hiervan wordt u de toegang tot het terrein ontzegd en wordt de eventuele gemaakte schade op u verhaald.

Alcohol

 • Volgens de wet is de verkoop van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De Oranjevereniging Nijeveen wijkt niet af van deze wetgeving.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank op het terrein te nuttigen.
 • In de feesttent is het niet toegestaan om met bier te gooien. Bij constatering hiervan wordt u de toegang tot het terrein ontzegd en wordt de eventuele gemaakte schade op u verhaald.
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht drank te nuttigen.

Drugs

 • Het gebruiken, het in bezit hebben of verhandelen van soft- of harddrugs op het terrein is niet toegestaan. Bij constatering hiervan kunt u worden overgedragen aan de politie.

Roken

 • Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken. Er is een rokerstent aanwezig

Vervoer

 • Auto`s, scooters, bromfietsen en fietsen zijn niet toegestaan op het terrein, ze dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen te worden geparkeerd.

Overig

 • Het is niet toegestaan glaswerk in bezit te hebben op het terrein.
 • Deponeer afval in de daarvoor bestemde bruine containers op het terrein.
 • Tijdens het evenement maken wij gebruik van (foto)opnames. U geeft bij binnenkomst en/of deelname stilzwijgend toestemming aan ons om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • U volgt eventuele instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel direct op.