Notulen jaarvergadering 2019

geplaatst in: Geen categorie | 0

De definitieve notulen van de jaarvergadering op 10 januari 2020

NOTULEN:

Opening door voorzitter Andre van der Vegt
Nieuwe setting, bij ‘De Nije’ + Nieuwjaarsborrel, het ‘oude’ Oosting gevoel. Fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn.
 • Ingekomen stukken en mededelingen
Geen inkomen stukken en/of mededelingen.
 • Notulen
Fanatieker flyeren voor jaarvergadering, is al stuk beter, maar kan nog beter!Bedankt Judith voor het maken van hat jaarverslag.
 • Jaarverslag
Leest Judith voor.
 • Verslag penningmeester
Overzicht financiën liggen op tafel, hierbij toelichting van Cor.
Verschillende reserveringen toegevoegd t.b.v. 2023, 125 jarig bestaan van de Oranjevereniging Nijeveen in 2023.
Het is een prima balans voor ons als vereniging, dankwoorden van Andre.
 • Verslag kascommissie
Bert Lucas & Ard Mennink
Ze vonden het er allemaal netjes uitzien, duidelijk en geen op- en aanmerkingen.
 • Benoeming kascommissie
Dirk Jan Tuut schuift door en is toegevoegd aan de kascommissie.
Nieuw lid: Dinus Foekens (reserve).
 • Vaststellen contributie 2020
Geen aanpassing, zijn er net aan gewend. Hierbij een speciaal bedank woordje voor Klaas en Riemke, welk 20 jaar de ledenkaarten hebben rondgebracht voor de Oranjevereniging, de kleinkinderen nemen dit over.
Pauze
 • Bestuurssamenstelling 2020
Andre van der Vegt – Aftredend en niet herkiesbaar. Cor doet een bedank woordje richting Andre.
Judith de Boer – Aftredend en niet herkiesbaar. Andre doet bedank woordje richting Judith.
Nieuwe functies:
Cor Kosten nieuwe voorzitter;
Pascal Katoele nieuwe penningmeester;
Lisanne vd Belt nieuwe secretariaat.
 • Koningsdag 2020
27 april, op evenemententerrein, op zelfde voet al eerdere jaren
De Band ‘De Radiators” komen spelen + DJ
Roofvogelshow komt weer, hopen dat de omstandigheden dan beter zijn hiervoor Kofferbakverkoop, enz. Spijkerslaan bijvoorbeeld.
 • Dodenherdenking 2020
75 jaar geleden dit jaar, hierdoor meer aandacht hiervoor
Dit jaar stille tocht, alles eromheen net iets meer dan anders.
De week vanaf de bevrijding (13 april – 5 mei) tentoonstelling met allerlei materiaal over die tijd.
Dit is programma dat er nu ligt, kunnen eventuele aanpassingen aan gedaan worden.
 • Feestweek 2020
Presentatie Logo..Wij doet ’t samen
Lisanne logo gemaakt.
Woordje van Bardo over Nijeveen verenigt.
Maakt niet uit wat voor groep, van straat tot vriendengroep, van oud tot jong. Alles laagdrempelig, 4 onderdelen maar.
Leeftijden van 8 tot 88.
Minimaal 6 personen per groep.
Eerste aanmelding is er al.
Minimaal 8 teams, maximaal 12 teams.
Filmpje van Nijeveen verenigt komt op facebook!
19 juni – 23 juni feestweek (tijdens feestweek EK-voetbal)

Vrijdag:

– Optocht
startgeld iets meer, hopen dat dit meer wagens doet komen optocht langer d.m.v. rode draad spel.
– Wethouders – DJ Nijs

Zaterdag:

– Quiz
– S’middags prijsuitreiking
– Rode draad spel
– Muziek – Ronny Redwood
– Hoofdact – Symphonia – Sing a long – Gastartiesten – Rene en Erika Karst. – Band – Fragment

Zondag:

– Kerkdienst
– Dansen – Nijeveen verenigt – Smildergeroet

Maandag:

– 55+ programma is nog niet bekend. – molenloop, streetrace
– wedstrijd nederland
– Thema: Feesten als Beesten

Dinsdag:

– met de scholen moeten we nog zitten voor programma
– markt – handelsvereniging uitdaging om hier wat beter van de maken – Perfect show band, speelt overal de tent plat, nu in Nijeveen.
 • Rondvraag
Jan Busscher – Frame op evenementen terrein is scheef – Frame is van handelsvereniging, maar we gaan dit doorgeven!
 • Sluiting
21.26 uur
PAUZE
Na het officiële gedeelte willen we graag proosten met jullie tijdens de nieuwjaarsborrel met onze leden. Daarin zullen we op een leuke wijze terugblikken op de feestweek van 2019.